AKEB AS

Sledelåser

 


                                          
Sett alltid på sledelåsen under transport!

Sledelås til finstrikkere (07080617) mod. 323-840, 245

Sledelås til mellom og grvstrikkere (07576812) mod. 155, 860, 890