AKEB AS

Nåler, nålekammer m.m.

Nåler, dekknåler, tungenåler, heklenåler, stoppenåler, to-øyet dekknåler, nålekammer og nåledekkere.

Skift nålen når den er slitt eller skjev. Det svakeste punktet på nålen er "tungen".
Det er ikke alltid så lett å se at den er skadet. 
Det du kan merke det på er at du mister masker.

Maskinnåler hovedapparatet
    
Nål finstrikk (01130616) 280,840,NK-245,210,260,360
Nål finfinstrikk (01135268) 270/830
Nål mellomstrikk (12492690) SK-860  (ikke LK-150)
Nål grovstrikk (01116813) SK-155,890

Nål LK-150  (12459681)  manuell mellomstrikker
Nålfotring (12415246) LK-150
Nålfottopp grå (12415253) LK-150
Nålfottopp rosa (06146823) LK-150

Maskinnåler patentapparat
Nål finstrikk patent (01144005) SRP60N,NR-245,302,305
Nål finfinstrikk patent (01105287) FR70
Nål mellomstrikk patent (01003847) SR-860
Nål grovstrikk patent ( 01166883) 150,151,SR-155,SR150Nål

Spesialnåler 
Nål SC-3 (04354809) avfellingsapparat
Nål RT-1 (01425214)  overføringsslede

Nål DL-1000 (12414843) sammensyingsmaskin


Nål H280 H   Manuell nål til Hague linker

Dekknåler 
Hjelpemiddel ved øking, felling og flytting av masker.
                                      
Dekknål 1x2 finstrikk (12482485) 4,5 mm
Dekknål 1x3 finstrikk (12482493) 4,5 mm
Dekknål 2x3 finstrikk (12482501) 4,5 mm
Dekknål 1x2 finfinstrikk (07355266) 3,6 mm
Dekknål 1x3 finfinstrikk (07365265) 3,6 mm
Dekknål 2x3 finfinstrikk (07375264) 3,6 mm
Dekknål 1x2 mellomstrikk (12419685) 6,5 mm
Dekknål 1x3 mellomstrikk (12419693) 6,5 mm
Dekknål 2x3 mellomstrikk (12419701) 6,5 mm
Dekknål 1x2 grovstrikk (07156888) 9 mm
Dekknål 1x3 grovstrikk (07166887) 9 mm
Dekknål 2x3 grovstrikk (07176886) 9 mm

Tungenåler
Brukes som oppmaskingsnål og til avfelling

Tungenål finstrikk (07312002) 4,5 mm
Tungenål fin og mellomstrikk (12425567) 4,5 og 6,5 mm
Tungenål finfinstrikk (07315260) 3,6 mm
Tungenål grovstrikk (12436754) 9 mm

Heklenåler
                                        
Heklenål til fin og fin-finstrikk (07440621)
Heklenål til fin og mellomstrikk (12492922)

Stoppenåler
                                
Stoppenål til fin og fin-finstrikk (07402001)
Stoppenål til mellom og grovstrikk (07246887)

To-øyet dekknål
Overføringsnål fra hovedapparat til patentapparat
                                 
Toøet dekknål til fin og finfinstrikk (07176001)
Toøyet dekknål til mellom og grovstrikk (07055312)           

Nålekammer                                                                            
Hjelpemiddel for å skyve nålene inn og ut.
Nålekam 0-1/1 til finfinstrikk (07295264) 270 og 830
Nålekam 2/1-2/2 til finfinstrikk (07055288) 270 og 830

Nålekam 0-1/1 til finstrikk (07292006) 280, 840, 245


Nålekam 0-1/1 til mellomstrikk (12419669) 860 og LK-150


Nålekam 0-1/1 til grovstrikk (07216880) K-150, 151, 155, 890


Nålekam 2/1-2/2 patentapparat finstrikk (07303712) SRP 50/60, NR 245


Nålekam 2/1-2/2 patentapparatet mellomstrikk (01003839) SR 860
Nålekam 3/1-1/3 mellomstrikker (12434304) 860, LK-150