AKEB AS

Maskeprøvelinjal

Maskeprøvelinjaler hjelper deg til å kontrollere strikkefastheten.
Lag en strikkeprøve som beskrevet i brukermanualen til maskinen din.
Linjalen gir deg nøyaktig opplysning om antall masker og rekker på 10 cm med den spenningen du har valgt.

Ved strikking av fangmønster er den helt nødvendig. Da er det umulig å telle masker og rekker.

08252116 Maskeprøvelinjal grønn for finstrikk
12434288 Maskeprøvelinjal gul for mellomstrikk
07266885 Maskeprøvelinjal blå for grovstrikk


Strikkeprøve laget som det står i brukermanualen.
Et tips! Strikk inn strikkefastheten. Se venstre side.
Gule lapper med knappenål fungerer dårlig.


Her er det vanskelig å telle masker. Linjalen er helt nødvendig.


Du bruker forskjellige spenninger på et arbeid, bole, kant osv.
Lag en remse med forskjellig stikkefasthet. Da har du full kontroll.
Her måles antall rekker (grå feltet) på spenning 3 med Hifa 2 på mellomstrikker.

Det gule feltet over har spenning 4.

OBS !!!  Du må alltid ha riktig maskeantall og rekker for at maskeprøvelinjalen skal vise riktig.