AKEB AS

Hulltang Kort Kortklips

Hulltang
Silver Hulltang (98054679)  4,5 og 9 mm


Tangen brukes til å hulle inn mønster på hullkort.
Hullkortene er rutet inn og i hver rute er det et lite hull slik at det er enkelt å hulle kortene riktig.
Med hullkort og hulltang er det uendelige muligheter til å variere mønsterstrik på hullkortmaskinene.

Hullkort 
Blanke kort Silver Reed til SK-280 (05120043)


Blanke kort rull (BC-33) til finstrikker 4,5 mm, 33 m tilsvarer 100 kort (10 pakker). Rapport på 24 masker.Blanke kort til fin-finstrikker 3,6 mm (BCF-1)

Blanke kort til grovstrikker 9 mm (BCS-155)

Standard hullkortpakke SK-280 (12440665)

Standard hullkortpakke SK-155 (07516818)

Standard hullkortpakke LC-2

 

Kortklips


Kortklips til hullkort fin 4,5 mm og grovstrikker 9 mm (07155260)
Kortklips til hullkort finfinstrikker 3,6 mm (07151756)
For å feste kortet sammen til en rull, slik at mønsteret kan gjentas gjennom hele arbeidet. Har ikke mønsterkortet nok rekker kan det skjøtes med kortklips
 

Ferdigklipte mønsterkort

Se siden for ferdigklipte mønsterkort her