AKEB AS

Hulltang Kort Kortklips

Hulltang
Silver Hulltang (98054679)  4,5 og 9 mm


Tangen brukes til å hulle inn mønster på hullkort.
Hullkortene er rutet inn og i hver rute er det et lite hull slik at det er enkelt å hulle kortene riktig.
Med hullkort og hulltang er det uendelige muligheter til å variere mønsterstrik på hullkortmaskinene.

Hullkort 
Blanke kort Silver Reed til SK-280 (05120043)


Blanke kort rull (BC-33) til finstrikker 4,5 mm, 33 m tilsvarer 100 kort (10 pakker). Rapport på 24 masker.Blanke kort til fin-finstrikker 3,6 mm (BCF-1)

Blanke kort til grovstrikker 9 mm (BCS-155)

Standard hullkortpakke SK-280 (12440665)

Standard hullkortpakke SK-155 (07516818)

Standard hullkortpakke LC-2

 

Kortklips


Kortklips til hullkort fin 4,5 mm og grovstrikker 9 mm (07155260)
Kortklips til hullkort finfinstrikker 3,6 mm (07151756)
For å feste kortet sammen til en rull, slik at mønsteret kan gjentas gjennom hele arbeidet. Har ikke mønsterkortet nok rekker kan det skjøtes med kortklips.