AKEB AS

Garnfører, garnfjær, garnstang, trådfører og holder

Garnfører
Garnfører til fin og fin-finstrikk (07011604)  4,5 og 3,6 mm


Garnfører til mellom og grovstrikk (12492849) 6,5 og 9 mm


Garnfører til LK-150 (12462859)


Firefarget garnfører til YC-6  (06403505)

Garnfjær

Garnfjær til finstrikk (17182007) 4,5 mm, 3,6 mm
Garnfjær til mellom og grovstrikk (07026883) 6,5 mm, 9 mm
Garnfjær til YC-6   (07023500)
Garnfjær til LK-150 (12416426)

Garnstang

Garnstang til 560, 580, 830, 840, 860, 890 (12479275)

Garnstang til YC-6, 280, 270, 155, 245  (12481016)

Garnstang med trådfører til 270, 280, 245  (7021751)

Garnstang til LK-150 (12416517)

 

Trådfører
                                      
Firetråds trådfører til YC-6  (12436077)

Trådfører til fin- og finfinstrikk (12480307) 3,6 mm, 4,5 mm

Trådfører til LK-150 (12416509)


Trådfører til mellom- og grovstrikk  (12479291)

Trådførerholder

Trådførerholder til alle (12436069)
Trådførerholder til LK-150 (12416491)

Trådførerholder er montert på trådfører når den blir levert, men prisen blir lagt på. Kan kjøpes hver for seg.