AKEB AS

Bordfesteskruer

Bordfesteskruer til hovedapparat. (07321201) Alle hovedapparat.


Bordfesteskruer til patentapparat finstrikker  + til motordriver (07105448)

Bordfesteskruer til patentapparat grov og mellomstrikker + motordriver (07015324)